!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miljöstation

Hantering av grovsopor

Grovsopor får inte slängas i föreningens soprum. Det är upp till varje enskild medlem att transportera bort sina egna grovsopor, byggavfall, möbler, etc.

Vid föreningens städdagar på vår och höst brukar det finnas en container uppställd i vändplanen på Gustav III: Bouevard 131 där medlemmar kan slänga grovsopor.

Mobil Miljöstation

Solna Stad har en Mobil Miljöstation som står uppställd på Gustav III:s Boulevard 18-20 alla torsdagar på jämna veckor kl 19:00-19:30. I princip tar den emot samma typ av avfall som kan lämnas på de permanenta återvinningscentralerna.

Adress: Gustav III:s Boulevard 18-20 i Solna

Öppettider: Tisdag 19:00-19:30 (jämna veckor)

Klicka på bilden för en interaktiv karta och vägbeskrivning.