!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samverkan

Grannsamverkan

Mer information kommer inom kort.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel i områden där man arbetar aktivt med grannsamverkan.

Information

Nu finns även en app för att enkelt hitta relevant information om grannsamverkan, tips om hur man kan minska risken för inbrott och stölder bostadsområdet samt för att underlätta kommunikationen grannar emellan.

Grannsamverkan appen finns att ladda ner ifrån App Store och Google Play via nedanstående länkar (klicka på respektive).

      

 

Dokument

Grannsamverkan.pdf 2018-07-10
Månadsbrev 1812.pdf 2019-01-05
Månadsbrev 1811.pdf 2018-11-15
Månadsbrev 1810.pdf 2018-10-24
Månadsbrev 1809.pdf 2018-10-02
Månadsbrev 1808.pdf 2018-09-12
Månadsbrev 1806.pdf 2018-06-19