!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trapphus

Brandskydd i trapphus

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare och boende vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Entré, trapphus och källargångar är utrymningsvägar och får inte användas som förvaringsplats för vare sig barnvagnar, cyklar, leksaker, möbler, tidningar, skräp eller andra saker.

Dels kan sakerna, om de börjar brinna, snabbt rökfylla trapphuset och dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning.

Vid byggandet av flerbostadshus finns det väldigt tydliga och strikta krav på utformning av trapphus och fria bredder för att säkra utrymningsvägar för boende i fastigheten.

Entré och trapphus är brandförsvarets väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram på ett snabbt och smidigt sätt vid olycka eller akut sjukdom.

Ställ alltid in alla dina saker inne i lägenheten eller i källarförrådet. Barnvagnar och barncyklar får endast förvaras på avsedda platser i källarförrådet och cyklar ska stå i cykelförrådet i garaget.

Tillsyn över lagen om skydd mot olyckor utövas av kommunens räddningstjänst. Vid brister i brandskyddet kan fastighetsägaren föreläggas och dömas att betala vite.

Storstockholms Brandförsvar

Kontakta styrelsen via e-post för mer information eller vid frågor.