!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandvarnare

Optisk brandvarnare Almost Invisible från Schneider Electric.

Brandvarnare i lägenhet

I Boverkets byggregler finns det krav på att brandvarnare ska installeras i alla nybyggda bostäder.

Som bostadsrättshavare ansvarar du själv för att brandvarnare som finns i din lägenhet fungerar.

Om brandvarnare larmar utan anledning kan det vara dags att göra ren den, byta batteri eller installera en ny.

Observera att brandvarnare bör bytas ut efter ca 8-10 år på grund av nedsmutsning och försämrad funktion.

  • Placera brandvarnare intill sovrum så du hör om det larmar när du sover.
  • Placera även brandvarnare nära köket där det är vanligt att bränder börjar.

Testa brandvarnare genom att trycka på testknappen minst en gång i månaden, vid batteri byte samt efter längre bortavaro.

Man ska aldrig testa en brandvarnare med öppen låga eller rök då det kan smutsa ner sensorer och försämra funktionen!

Gör rent brandvarnare minst en gång per år eller vid larm utan anledning. Falsklarm kan även bero på felaktig placering.

Brandvarnare som används i Sverige måste uppfylla EU-standard SS-EN 14604 samt vara typgodkända och CE-märkta.

Aktiv mot brand erbjuder en kostnadsfri SMS tjänst som hjälper dig att komma ihåg att testa dina brandvarnare regelbundet.