!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Grovsopor

Hantering av grovsopor

Grovsopor får inte slängas i föreningens soprum. Det är upp till varje enskild medlem att transportera bort sina egna grovsopor, byggavfall, möbler, etc.

Vid föreningens städdagar på vår och höst brukar det finnas en container uppställd i vändplanen på Gustav III: Bouevard 131 där medlemmar kan slänga grovsopor.

Återvinningscentral

Kvarnkullen Återvinningscentral ligger längs E18 mellan Ursvik och Rissne. Här kan boende lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall eller annat farliga avfall utan kostnad.

Den är belägen mitt i utbyggnaden av nya stadsdelar och vägar i Sundbyberg. På grund av Trafikverkets vägarbeten i området kan infarten till återvinningscentralen tillfälligt ändras.

Adress: Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg

Från Solna: Följ Enköpingsvägen mot Rinkeby. Sväng höger i rondell vid McDonalds/Statoil. Följ infartsvägen och sväng vänster in på anläggningen enligt skyltar.

Öppettider:

  • Måndag 12:00 - 20:00
  • Tisdag 12:00 - 20:00
  • Onsdag 12:00 - 20:00
  • Torsdag Stängt
  • Fredag Stängt
  • Lördag 09:00 - 16:00
  • Söndag 09:00 - 16:00

Klicka på bilden för en interaktiv karta och vägbeskrivning.

Mobil Miljöstation

Solna Stad har även en Mobil Miljöstation som står uppställd på Gustav III:s Boulevard 18-20 alla torsdagar på jämna veckor kl 19:00-19:30. I princip tar den emot samma typ av avfall som kan lämnas på de permanenta återvinningscentralerna.

Adress: Gustav III:s Boulevard 18-20 i Solna

Öppettider: Tisdag 19:00 - 19:30 (jämna veckor)

Klicka på bilden för en interaktiv karta och vägbeskrivning.

Dokument

Karta Kvarnkullen.pdf 2014-03-24