!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hushållssopor

Avfallshantering

SUEZ sköter föreningens avfallshantering vad gäller hushållssopor. Vid den gemensamma vårstädningen som anordnas av styrelsen brukar en container beställas för normala grovsopor.

Sopkärl för hushållssopor finns i det stora soprummet vid porten på Gustav III:s Boulevard 129 samt i det lilla soprummet vid porten på Gustav III:s Boulevard 145.

På grund av ojämn belastning är det lilla soprummet endast tillgängligt för boende på Gustav III:s Boulevard 145 och 147.

Alla övriga boende är hänvisade till det stora soprummet på Gustav III:s Boulevard 129 som har mycket större kapacitet.

Soprumsregler

För allas trevnad har vi några enkla regler för soprummen. Vänligen följ dessa och informera andra boende vid behov.

  • Släng hushållssopor i enlighet med de instruktioner som placerats vid respektive sopkärl.
  • Släng inget skräp på golvet. Saker som står på golvet kommer inte att tas bort vid sophämtningen.
  • Grovsopor får inte slängas i soprummen. Boende är själv ansvarig för att transportera bort grovsopor.

Hushållssoporna töms en gång per vecka av SUEZ och extratömning i det lilla soprummet kan beställas vid behov.