!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklare

Information

Viktig information för fastighetsmäklare som sköter försäljningen av bostadsrätter i föreningen.

Vänligen kontakta Fastum som är föreningens förvaltare för att få hjälp med alla uppgifter som behövs inför en försäljning.

Fastum har även fullmakt att hantera föreningens lägenhets förteckning samt att registrera pantsättningar av lägenheter.

Förvaltare

Fastum UBC Förvaltning
Box 904
751 09 Uppsala

kundsupport@fastum.se

018-56 32 40

Bostadsrättshavare kan även begära ett utdrag ur lägenhets förteckningen ifrån Fastum för att kunna lämna vidare till bank, kreditinstitut och mäklare.

Styrelsen måste alltid godkänna nya medlemmar i bostadsrätts föreningen. Skicka överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap i föreningen till postadressen nedan.

Alla överlåtelse handlingar ska vara i original och undertecknade av både säljare och köpare och i ansökan om medlemsskap ska även e-postadress till köpare anges.

Föreningen

Brf Lovisedal 4
Gustav III:s Boulevard 131
169 74 Solna

info@brflovisedal4.se

Det är säljarens ansvar att samtliga nycklar och RFID-taggar lämnas över till köparen vid tillträde. Om några saknas ska det regleras mellan parterna i överlåtelseavtalet.

Om lägenheten har en markis uppsatt eller balkong inglasning måste köparen överta bostadsrättshavarens skyldigheter enligt separat avtal med föreningen.

Nya medlemmar kan ställa sig i kö till garageplats när ansökan om medlemskap har godkänts. Intresseanmälan att hyra garageplats skickas till styrelsen via e-post.

Eventuella frågor ifrån köpare angående t ex bostadsrätten, fastigheten, föreningen eller medlemskap besvaras endast via fastighetsmäklaren som sköter försäljningen.

Fastigheten

 • Föreningens fastighet består av ett flerbostadshus i 5-8 våningar med totalt 112 bostadsrätter.
 • Föreningen förvärvade den 3 april 2007 fastigheten Lovisedal 4 i Solna i Stockholm.
 • Fastigheten är uppförd av JM och inflyttning skedde löpande från november 2007 till september 2008.
 • Fastigheten färdigställdes under 2008 och är fullvärdes försäkrad hos Länsförsäkringar.
 • Garantibesiktning av fastigheten skedde under 2010 utan några större anmärkningar.
 • Fastigheten har 7 trapphus på adresserna Gustav III:s Boulevard 129, 131, 135, 139, 141, 145 och 147.
 • Byggnadsarean är ca 16 500 kvm och den totala boytan är ca 10 200 kvm i fastigheten.
 • I fastigheten finns det även tre kontors lokaler med en total uthyrningsbar yta på ca 130 kvm.
 • Föreningen har 90 garageplatser att hyra för medlemmar samt 10 gemensamma parkeringsplatser utomhus.
 • Föreningen har för avsikt att erbjuda laddning av elbilar och laddhybrider på några garageplatser under 2018.
 • Fastigheten använder fjärrvärme för uppvärmning och har mekanisk frånlufts ventilation utan återvinning.
 • Fastigheten är ansluten till Telias fibernät och det finns ett områdesnät (stjärnformat fibernät) inom fastigheten.
 • Föreningen har via JM gjort en energideklaration för fastigheten under 2012 och denna gäller i 10 år.
 • Målning av utvändiga träpaneler vid entréer samt diverse förbättrings arbeten på väggar i trapphus har utförts.

 • Inga större renoveringar eller underhåll av fastigheten är planerade inom de närmsta åren.

Föreningen 

 • Bostadsrättsföreningen Lovisedal 4 ligger i Frösunda Park och intill Brunnsvikens och Hagaparkens grönområden.
 • Föreningen är en så kallad äkta bostadsrättsförening och tomtmarken ägs av bostadsrättsföreningen.
 • WIAB Service sköter den tekniska förvaltningen av fastigheten och Fastum den ekonomiska förvaltningen.
 • Föreningen har anslutningsavtal med Telia som tillhandahåller bredband, telefoni och digital-TV i fastigheten.
 • Det kollektiv avtalet omfattar 100 Mbit/s bredband via fiber, digital-TV kanalpaket Lagom (2 st) och bredbandstelefoni.
 • Fastigheten är ansluten till Telias fibernät och snabbare bredband (250 Mbit/s eller 1000 Mbit/s) kan även beställas.
 • Föreningen har en grön och barnvänlig innergård med lekplats för de mindre barnen och ett pingisbord.
 • Till varje lägenhet finns också ett källarförråd i respektive trapphus (ingår i avgiften till föreningen).
 • Tvättstuga finns i källarplanet på Gustav III:s Boulevard 139 och bokning sker via webbportal eller mobil app.
 • Ett större cykelförråd finns i garaget och flera cykelställ finns även på innergården.
 • Särskilda platser för barnvagnar finns i respektive trapphus i anslutning till källarförråden.
 • Parkering på P-platser i garaget och längs gatan är endast tillåtet med personbil som ägs och brukas privat.

Medlemmar

 • Föreningen upplåter endast bostadslägenheter för permanent boende enligt föreningens stadgar.
 • Upplåtelse av bostadsrätts lägenhet får endast ske till privat person (fysisk person).
 • Företag (juridisk person) godkänns såldes inte som medlem i bostadsrätts föreningen.
 • Föreningen godkänner delat ägande (minst 10%) om båda bostadsrätts havarna ska bosätta sig i lägenheten.
 • Ansökan om medlemskap vid delat ägande prövas individuellt.
 • Vid överlåtelse av lägenhet måste avtal med föreningen om inglasning av balkong och uppsättning av markis övertas.
 • Eventuell uteplats och markyta som ligger i anslutning till lägenhet upplåts med nyttjanderätt.
 • I avgiften till föreningen ingår vatten, värme, sophämtning, trapphusstädning, förråd, bredband och digital-TV.
 • Elavtal för lägenheten tecknas individuellt av medlemmar.
 • Föreningen rekommenderar att hemförsäkring tecknas med ett separat bostadsrättstillägg.
 • För arbete vid överlåtelse tas en överlåtelse avgift ut (2,5% av prisbasbeloppet) enligt föreningens stadgar.
 • Vid pantsättning tas en pantsättnings avgift ut (1,0% av prisbasbeloppet) för registrering i lägenhets förteckningen.
 • Det finns i dagsläget inga beslutade förändringar av avgiften som medlemmarna betalar till föreningen.
 • I den långsiktiga ekonomiska planen förutsätts att avgifterna till föreningen årligen ökar med ca 2,0%.
 • Föreningen följer de riktlinjer för uthyrning i andrahand som finns på bostadsmarknaden.
 • Kötiden för hyra av garageplatser i fastigheten varierar stort och beror på antalet överlåtelser i föreningen.

 • Just nu är det en relativt kort kötid (ca 0-3 mån) för att hyra en garageplats för personbil i fastigheten.

Mäklare

 • Reklam för försäljning av lägenheter får inte sättas upp i trapphus eller på entrédörrar i fastigheten.
 • Vid visning av lägenhet i fastigheten får entrédörr inte ställas upp med dörrstopp eller liknande.
 • Silvertejp får inte användas för att ställa upp entrédörr då tejprester skadar låsmekanismen.

 • Det är inte tillåtet att ställa marschaller utanför entré vid visning av lägenhet pga brandsäkerheten.
 • Om entrédörr lämnas öppen efter visning utgår ett vite (10% av prisbasbeloppet) till mäklarföretaget.
 • Portkoder får endast lämnas ut till köpare av bostadsrätt efter att ansökan om medlemskap har godkänts.

Då informationen kan förändras är det viktigt att kontrollerar uppgifterna direkt med styrelsen vid eventuella frågor.

Se även föreningens Stadgar, Årsredovisning och Trivselregler för mer information.

Med reservation för eventuella felaktigheter och att informationen inte är uppdaterad ännu vid förändringar.

Dokument

Energideklaration.pdf 2012-12-02