!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklare

Kontaktuppgifter

Överlåtelseavtal och ansökan om medlemsskap ska skickas direkt till bostadsföreningen på nedanstående adress.

Meddelande om pantsättning av bostadsrätt ska däremot skickas till föreningens förvaltare RB Ekonomi i Östersund.

Alla överlåtelse handlingar ska vara i original och undertecknade av både säljare och köpare och i ansökan om medlemsskap ska även e-postadress till köpare anges.

Postadress förening

Brf Lovisedal 4
Gustav III:s Boulevard 131
169 74 Solna

info@brflovisedal4.se

Organisationsnummer

769615-1849

Ekonomisk förvaltare

Förvaltning i Östersund AB
Brf Lovisedal 4
Box 84
831 21 Östersund

kundtjanst@rbekonomi.se

08-522 182 42

Information

Viktig information för fastighetsmäklare som sköter försäljningen av bostadsrätter i bostadsrättsföreningen.

Vänligen kontakta RB Ekonomi som är föreningens förvaltare för att få hjälp med alla uppgifter som behövs inför en försäljning.

RB Ekonomi har även fullmakt att hantera föreningens lägenhets förteckning samt att registrera pantsättningar av lägenheter.

Bostadsrättshavare kan även begära ett utdrag ur lägenhets förteckningen ifrån RB Ekonomi för att kunna lämna vidare till bank, kreditinstitut och mäklare.

Styrelsen måste alltid godkänna nya medlemmar i bostadsrätts föreningen. Skicka överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap i föreningen till ovanstående postadress.

Vid eventuell ändring av datum för tillträde måste alltid en bilaga till överlåtelseavtal upprättas och skickas till föreningen minst två veckor innan tillträde för att kunna behandlas.

Även vid gåva (del av bostadsrätt) till make eller sambo måste medlemmen godkännas. Ett gåvobrev ska upprättas och skickas till föreningen tillsammans med medlemsansökan.

Det är säljarens ansvar att samtliga nycklar och RFID-taggar lämnas över till köparen vid tillträde. Om några saknas ska det regleras mellan parterna i överlåtelseavtalet.

Om lägenheten har en markis uppsatt eller balkong inglasning måste köparen överta bostadsrättshavarens skyldigheter enligt separat avtal med föreningen.

Nya medlemmar kan ställa sig i kö till garageplats när ansökan om medlemskap har godkänts. Intresseanmälan att hyra garageplats skickas till styrelsen via e-post.

Eventuella frågor ifrån köpare angående t ex bostadsrätten, fastigheten, föreningen eller medlemskap besvaras endast via fastighetsmäklaren som sköter försäljningen.

Fastigheten

 • Föreningens fastighet består av ett flerbostadshus i 5-8 våningar med totalt 112 bostadsrätter.
 • Föreningen förvärvade den 3 april 2007 fastigheten Lovisedal 4 i Solna i Stockholm.
 • Fastigheten är uppförd av JM och inflyttning skedde löpande från november 2007 till september 2008.
 • Fastigheten färdigställdes under 2008 och är fullvärdes försäkrad hos Länsförsäkringar.
 • Garantibesiktning av fastigheten skedde under 2010 utan några större anmärkningar.
 • Fastigheten har 7 trapphus på adresserna Gustav III:s Boulevard 129, 131, 135, 139, 141, 145 och 147.
 • Byggnadsarean är ca 16 500 kvm och den totala boytan är ca 10 200 kvm i fastigheten.
 • I fastigheten finns det även tre kontors lokaler med en total uthyrningsbar yta på ca 130 kvm.
 • Föreningen har 90 garageplatser att hyra för medlemmar samt 10 gemensamma parkeringsplatser utomhus.
 • Föreningen har även några garageplatser med laddboxar att hyra för laddning av elbilar och laddhybrider.
 • Fastigheten använder fjärrvärme för uppvärmning och har mekanisk frånlufts ventilation utan återvinning.
 • Fastigheten är ansluten till Telias fibernät och det finns ett områdesnät (stjärnformat fibernät) inom fastigheten.
 • Föreningen har via JM gjort en energideklaration för fastigheten under 2012 och denna gäller i 10 år.
 • Målning av utvändiga träpaneler vid entréer samt diverse förbättrings arbeten på väggar i trapphus har utförts.

 • En särskild besiktning har gjorts 2016 av den enstegstätade fasaden och inga större fel eller skador upptäcktes.
 • Under 2017 har alla vita träpaneler på balkonger och terrasser högst upp i fastigheten målats om.
 • Radonmätningar har genomförts 2018 och årsmedelvärdet ligger under 200 Bq/m3 luft för alla mätningar.
 • För att öka säkerheten har ett nytt passagesystem med porttelefoner och RFID-taggar installerats 2018.
 • Inga större renoveringar eller underhåll av fastigheten är planerade inom de närmsta åren.

Föreningen

 • Bostadsrättsföreningen Lovisedal 4 ligger i Frösunda Park och intill Brunnsvikens och Hagaparkens grönområden.
 • Föreningen är en så kallad äkta bostadsrättsförening och tomtmarken ägs av bostadsrättsföreningen.
 • WIAB Service sköter den tekniska förvaltningen av fastigheten och RB Ekonomi den ekonomiska förvaltningen.
 • Föreningen har anslutningsavtal med Telia som tillhandahåller bredband, telefoni och digital-TV i fastigheten.
 • Det kollektiv avtalet omfattar 100 Mbit/s bredband via fiber, digital-TV kanalpaket Lagom (2 st) och bredbandstelefoni.
 • Fastigheten är ansluten till Telias fibernät och snabbare bredband (250 Mbit/s eller 1000 Mbit/s) kan även beställas.
 • Föreningen har en grön och barnvänlig innergård med lekplats och en sandlåda för de mindre barnen.
 • Till varje lägenhet finns också ett källarförråd i respektive trapphus (ingår i avgiften till föreningen).
 • Tvättstuga finns i källarplanet på Gustav III:s Boulevard 139 och bokning sker via webbportal eller mobil app.
 • Ett större cykelförråd finns i garaget och flera cykelställ finns även på innergården.
 • Särskilda platser för barnvagnar finns i respektive trapphus i anslutning till källarförråden.
 • Parkering på P-platser i garaget och längs gatan är endast tillåtet med personbil som ägs och brukas privat.
 • Föreningen bedriver ett aktivt arbete med grannsamverkan för att öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet.

Medlemmar

 • Föreningen upplåter endast bostadslägenheter för permanent boende enligt föreningens stadgar.
 • Upplåtelse av bostadsrätts lägenhet får endast ske till privat person (fysisk person).
 • Företag (juridisk person) godkänns såldes inte som medlem i bostadsrätts föreningen.
 • Föreningen godkänner delat ägande (minst 10%) om båda bostadsrätts havarna ska bosätta sig i lägenheten.
 • Ansökan om medlemskap vid delat ägande prövas individuellt.
 • Vid överlåtelse av lägenhet måste avtal med föreningen om inglasning av balkong och uppsättning av markis övertas.
 • Eventuell uteplats och markyta som ligger i anslutning till lägenhet upplåts med nyttjanderätt.
 • I avgiften till föreningen ingår vatten, värme, sophämtning, trapphusstädning, förråd, bredband och digital-TV.
 • Elavtal för lägenheten tecknas individuellt av medlemmar.
 • Föreningen rekommenderar att hemförsäkring tecknas med ett separat bostadsrättstillägg.
 • För arbete vid överlåtelse tas en överlåtelse avgift ut (2,5% av prisbasbeloppet) enligt föreningens stadgar.
 • Vid pantsättning tas en pantsättnings avgift ut (1,0% av prisbasbeloppet) för registrering i lägenhets förteckningen.
 • Det finns i dagsläget inga beslutade förändringar av avgiften som medlemmarna betalar till föreningen.
 • I den långsiktiga ekonomiska planen förutsätts att avgifterna till föreningen årligen ökar med ca 2,0%.
 • Föreningen följer de riktlinjer för uthyrning i andrahand som finns på bostadsmarknaden.
 • Kötiden för hyra av garageplatser i fastigheten varierar stort och beror på antalet överlåtelser i föreningen.

 • Just nu är det en relativt kort kötid (ca 0-3 mån) för att hyra en garageplats för personbil i fastigheten.

Mäklare

 • Reklam för försäljning av lägenheter får inte sättas upp i trapphus eller på entrédörrar i fastigheten.
 • Information om försäljning av lägenhet får endast sättas upp på entrédörr under tiden för visning.
 • Vid visning av lägenhet i fastigheten får entrédörr inte ställas upp med dörrstopp eller liknande.
 • Silvertejp får inte användas för att ställa upp entrédörr då tejprester skadar låsmekanismen.

 • Kostnaden för eventuella skador som orsakas på entrédörrar kommer att debiteras till mäklarföretaget.
 • Det är inte tillåtet att ställa marschaller utanför entré vid visning av lägenhet pga brandsäkerheten.
 • Om entrédörr lämnas öppen efter visning utgår ett vite (10% av prisbasbeloppet) till mäklarföretaget.

Då informationen kan förändras är det viktigt att kontrollerar uppgifterna direkt med styrelsen vid eventuella frågor.

Se även föreningens Stadgar, Årsredovisning och Trivselregler för mer information.

Med reservation för eventuella felaktigheter och att informationen inte är uppdaterad ännu vid förändringar.

Dokument

Radonmätning.pdf 2018-06-20
Energideklaration.pdf 2012-12-02