!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastigheten

Källarförråd

Till varje lägenhet finns ett förråd i källaren. Kostnaden för förrådet inkluderas i månadsavgiften och respektive medlem ansvarar för städningen av sitt förråd.

Observera att det inte är tillåtet att förvara någon lös egendom i källarplanet utanför förråden om det inte rör sig om barnvagn eller cykel på avsedd plats.

Tvättstuga

Tvättstuga finns i källarplanet på Gustav III:s Boulevard 139 och nås via ingång 4 i garaget med lägenhetsnyckel. Bokning sker via webbportal eller mobil app.

För alla boendes trevnad har vi några enkla regler för tvättstugan. Vänligen följ dessa och informera även andra boende vid behov.

Cykelförråd

Separat cykelförråd finns i garaget och cykelställ finns även på innergården. Cyklar får ej förvaras i trapphusen eller källarplanet utanför förråden.

Barnvagnar

Barnvagnar får inte förvaras i trapphusen med hänsyn till brandsäkerhet och städning. Barnvagnsutrymme finns i varje trapphus vid källarförråden.

Trädgård

Föreningen har också en trädgårdsgrupp vars målsättning är att förhöja kvaliteten i utomhusmiljön.

Vi ber er observera att egen plantering av blommor och buskar inte är tillåtet utanför uteplatserna.

För den som är intresserad av den anlagda trädgården bifogas en växt och trädbeskrivning nedan.

Dokument

Rumsbeskrivning.pdf 2015-03-01
Inredningsval.pdf 2008-06-23
Växtförteckning.pdf 2013-12-29