!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar

Föreningens stadgar

Ytterst är det bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar som styr hur en bostadsrätts förening fungerar och föreningens stadgar är ett komplement till dessa lagar.

Bostadsrättslagen reglerar frågor om medlemskap, upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt, bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter, årsavgifter, stadgar samt det löpande arbetet i föreningen.

Lagen om ekonomiska föreningar reglerar frågor om föreningens ändamål, medlemskap, styrelsens ansvar och arbete, föreningsstämmans innehåll och genomförande, tid för kallelse samt revision.

Utöver bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar finns ytterligare regelverk som bostadsrättsföreningen i sin roll som fastighetsägare måste följa.

Föreningens stadgar antogs av föreningens medlemmar på konstituerande stämma 2006 och har sedan reviderats och fastställts senast vid ordinarie föreningsstämma 2017.

Dokument

Stadgar Lovisedal 4.pdf 2017-05-16