!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Trivsel- och ordningsregler

Utfärdade med stöd av 7 kap 9§ bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

LÄGENHETER

 • Det ska finnas fungerande brandvarnare i alla lägenheter och det bör även finnas brandsläckare (6 kg pulver) och brandfilt för alla boendes säkerhet.
 • För allas trevnad bör oljud begränsas i möjligaste mån kl. 22:00 - 08:00. Håll gärna balkongdörr och fönster stängda under denna tid så att grannar inte störs.
 • Kranar och avlopp som är otäta eller igentäppta ska åtgärdas av bostadsrättshavaren för att undvika skada på fastigheten.
 • Fönster och balkongdörrar får inte lämnas öppna vintertid då vattenledningar och radiatorer kan frysa sönder och orsaka vattenskador.

BALKONG, UTEPLATS OCH FASAD

 • Vid rökning på balkong eller uteplats bör hänsyn tas till närliggande lägenheters luftintag.
 • Grillning får endast ske med el- eller gasolgrill. Visa hänsyn till dina grannar. Brandsläckare (6 kg pulver) ska finnas i lägenheten vid grillning.
 • Ingenting får fästas på husets fasad eller balkongens räcke utan styrelsens godkännande. Här avses bl.a. vindskydd, infra värmare, utomhusantenn, parabol och blomlådor. Blomlådor på insidan av balkongräcket är dock tillåtet.
 • Hål tagning får inte ske i fasaden då det kan påverka fasadens tätskikt.
 • Balkonginglasning kräver bygglov och styrelsens godkännande före byggstart. Endast en speciell modell (hel inglasning utan ramverk) ifrån leverantören Lumon kan installeras. Bostadsrättshavaren är personligen ansvarig för de ändringar som utförs. Ett särskilt avtal ska därför upprättas mellan föreningen och bostadsrättshavaren.
 • Uppsättning av markis kräver styrelsens godkännande före byggstart och ett särskilt avtal ska upprättas. Arbetet ska följa de direktiv som JM har angivit för att inte skada fasaden och uppsättning kan endast ske utanför ett fåtal lägenheter på angivna platser.
 • Markiser och räckestyg på balkonger ska ha enhetlig väv och kulör (Sandatex Arkitekt kulör 15/79).
 • Övriga byggnationer på balkong, terrass eller uteplats är ej tillåtna. I områden som omfattas av detaljplan krävs alltid bygglov vid utvändig ändring enligt plan- och bygglagen (PBL).
 • Matning av fåglar är förbjudet.
 • Använd inte underliggande grannars ytor som askkopp eller sopnedkast. Iaktta försiktighet när du vattnar dina blommor så att grannen under inte störs eller påverkas negativt.

ENTRÉPORT OCH TRAPPHUS

 • Entréport och trapphus är utrymningsväg och får inte belamras med saker. Dörrmattor, cyklar, skor, barnvagnar m.m. får inte förvaras i trapphuset p.g.a. brandsäkerhet.
 • Sopor, illaluktande skor och liknande får inte ställas ute i trapphuset. Visa hänsyn till dina grannar.
 • Oönskad post och reklam ska inte lämnas kvar i entréport eller trapphus.
 • Rökning är förbjuden (även i garage).
 • Marschaller utgör brandfara och paraffinet stänker ut på cementplattorna. Om du vill tända marschaller, måste du placera dem i hållare som skyddar underlaget och minskar brandfaran.
 • Om ditt husdjur smutsar ner eller gör annat ofog, ber vi dig återställa snarast möjligt. Husdjur får inte använda trapphus eller andra allmänna utrymmen som toalett.
 • Skyltning genom anslag får inte ske utan styrelsens godkännande.

INNERGÅRD OCH LEKPLATS

 • Lämna inte skräp efter dig och plocka ihop leksaker vid sandlådan.
 • Husdjur får inte rastas på innergården då den används som sällskapsyta och lekplats.
 • Matning av fåglar och andra djur är förbjudet.
 • Egna växter (blommor, buskar, träd, etc.) får ej planteras i marken. Detta då det redan finns en gemensam växt- och trädplan för området.
 • Egen utrustning (lekanordningar, ställningar, mål och andra konstruktioner) får ej installeras utan styrelsens godkännande.

KÄLLARE OCH LÄGENHETSFÖRRÅD

 • Förvaring av gasolbehållare i källarförråd och garage är förbjudet i flerbostadshus.
 • Inga lösa föremål (barnvagnar, cyklar, möbler, golfvagnar, pulkor, däck, etc.) får stå i trapphus, garage, källargångar eller andra allmänna utrymmen i fastigheten.
 • Platser skyltade med barnvagn är avsedda endast för barnvagnar. Placera ingenting annat där.

GARAGE OCH PARKERING

 • Parkering på gatan och i garaget är endast tillåtet med personbil inom markerad garageplats.
 • Motorcykel och moped får endast parkeras på särskild avsedd plats i garaget.
 • Det är inte tillåtet att förvara däck, bensindunkar eller annat brandfarligt gods på eller i anslutning till garageplatsen i garaget.
 • Takbox får endast förvaras i garaget om den ryms inom markerad garageplats tillsammans med personbil.
 • Se även särskilda bestämmelser för parkering och hyra av garageplats för fullständiga regler.

SOPRUM, CYKELRUM OCH TVÄTTSTUGA

 • Särskilda föreskrifter är uppsatta i soprum, cykelrum samt tvättstuga.
 • Observera att grovsopor ska tas omhand av den enskilde medlemmen.

Dokument

Trivselregler.pdf 2014-02-24