!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

Parkeringsplatser

Föreningen har P-platser i fastighetens garage att hyra för bil (850 kr/mån) och motorcykel (250 kr/mån) samt några gemensamma P-platser längs Gustav III:s Boulevard 129-131 och 145-147.

För parkering på P-platser längs Gustav III:s Boulevard 133-141 gäller Solna Stads parkerings regler och avgifter samt eventuellt tillstånd för boendeparkering.

Föreningen har för avsikt att erbjuda laddning av elbilar och laddhybrider i början av 2018 beroende på om statligt stöd erhålls för investeringen så att projektet kan genomföras.

Q-Park sköter övervakningen av föreningens P-platser och utfärdar kontrollavgifter vid behov. Övervaknings arbetet bidrar till en trafiksäker miljö och att föreningens P-regler efterföljs.

Kontakta styrelsen via e-post om du vill hyra en P-plats i garaget och önskar ställa dig i kö eller har andra frågor.