!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

Parkeringsplatser

Föreningen har P-platser i fastighetens garage att hyra för bil (850 kr/mån) och motorcykel (250 kr/mån) samt några gemensamma P-platser längs Gustav III:s Boulevard 129-131 och 145-147.

För parkering på P-platser längs Gustav III:s Boulevard 133-141 gäller Solna Stads parkerings regler och avgifter samt eventuellt tillstånd för boendeparkering.

Föreningen har för avsikt att erbjuda laddning av elbilar och laddhybrider under 2018 beroende på om statligt stöd erhålls för investeringen så att projektet kan genomföras.

Q-Park sköter övervakningen av föreningens P-platser och utfärdar kontrollavgifter vid behov. Övervaknings arbetet bidrar till en trafiksäker miljö och att föreningens regler efterföljs.

Kontakta styrelsen via e-post om du vill hyra en P-plats i garaget och önskar ställa dig i kö eller har andra frågor.