!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

Kontaktuppgifter

Vid felanmälan ska du alltid uppge en detaljerad beskrivning av felet samt namn, adress och mobilnummer.

Felanmälan

Vid fel på hiss kontakta KONE felanmälan på 0771-50 00 00 (dygnet runt). Ange att jouravtal finns för snabbare åtgärd.

Vid fel på bredband, TV eller telefoni kontakta Telia support på 020-240 250 eller 90 200 (se hemsida för öppettider).

Vid övriga fel kontakta WIAB Service kundtjänst på 08-80 20 40 (vardagar 07:30-16:30) eller via info@wiabservice.se.

Vid fel på el och då ström saknas i lägenhet kontrollera först automatsäkringar och jordfelsbrytare i elcentral i lägenhet.

Kontakta sedan en ledamot i styrelsen som kan kontrollera fastighetens elcentral och säkringar innan felanmälan görs.

Fastighetsjour

Vid akuta ärenden under övriga tider (16:30-07:30 och helger) där felet inte kan vänta till nästa arbetsdag ska fastighetsjour kontaktas.

Ring WIAB Service fastighetsjour på 08-80 16 28 vid akuta ärenden som måste åtgärdas direkt utanför normal arbetstid.

Felanmälan via fastighetsjour bör dock undvikas om det inte absolut krävs och skall endast ske vid:

  • Fel där det finns risk för att följdskador kan uppstå t ex vid vattenläckage
  • Andra brådskande fall t ex om värme anläggningen inte fungerar vintertid

Observera att utryckning för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras den som anmält felet.

Om du är osäker på om det är ett akut fel som måste åtgärdas direkt så kontakta först någon ledamot i styrelsen.

Mobilnummer till styrelseledamöter finns anslagna i trapphusen.

Du hittar också mer information i den digitala Bopärmen.

Dokument

Felanmälan.pdf 2017-08-31